Strona główna
Pliki do pobrania
bip


siedziba

Nagłówek przetargi

30.11.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  CENOWYCH NA WYCIĘCIE DRZEW
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z  o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa  zaprasza do składania ofert na "Wycięcie 6 szt drzew na ul. Grota Roweckiego 16, oraz usunięcie powalonego drzewa na ul. Grabskiego 14”
 Termin składani ofert do 06.12.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT
załącznik 1 FORMULARZ OFERTY
załącznik 2 UMOWA

05.10.2021r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 - 260 Bielawa przedstawia ogłaszenie o zamówieniu
Rodoty Budowlane
"Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego - nr 2 w Bielawie dz.geodez. nr 568,569,571/2,571/3,571/4,570/4,571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe"

Pełna oferta wraz z załącznikami do pobrania
Zamówienie publiczne na "Budowę budynku mieszkalnego 24-rodzinnego - nr 2 w Bielawie"


22.07.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  CENOWYCH NA POMALOWANIE MIEJSC  POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z  o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa  zaprasza do składania ofert na "Pomalowanie miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim w ilości 6 szt. Adres ul. Żeromskiego 23A oraz 4 szt, ul. Żeromskiego 19A - 2 szt.
 Termin składani ofert do 05.08.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

22.07.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  CENOWYCH NA WYKONANIE USZCZELNIENIA OPIERZEŃ BLACHARSKICH ORAZ MASZTÓW ANTENOWYCH
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z  o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa  zaprasza do składania ofert na "Wykonanie uszczelnienia opierzeń blacharskich wokół 13 kominów o długości ok 55mb. Budynek wielorodzinny ul. Żeromskiego 23a. Uszczelnienie masztów antenowych 1 szt. Żeromskiego 23A oraz 1 szt na ul. Żeromskiego 23
 Termin składani ofert do 05.08.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

18.05.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ BIURA TBS BIELAWA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania klatek schodowych oraz biura TBS Bielawa "
Termin składani ofert do 24.05.2021 do godziny 10.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

06.05.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW TBS BIELAWA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na place zabaw TBS Bielawa zlokalizowane w Bielawie przy ul. Sobieskiego 15, Grabskiego 14"
Termin składani ofert do 18.05.2021 do godziny 14.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

28.04.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH I PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie usług kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej "
Termin składani ofert do 11.05.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

27.04.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH TBS BIELAWA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z  o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa  zaprasza do składania ofert na "Wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych budynków wielorodzinnychb TBS Bielawa"    Termin składani ofert do 07.05.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

21.04.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH W ROKU 2021 W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie usług kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w roku 2021 w obiektach Zamawiającego " Termin składani ofert do 30.04.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT
ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

21.04.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych w TBS Bielawa"
Termin składani ofert do 30.04.2021 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT
ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

25.03.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA DOCIEPLENIE WYKUSZY DACHOWYCH.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Docieplenie wykuszy dachowych w lokalach budynku mieszkalnym TBS Bielawa Sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 17/14 oraz ul. Żeromskiego 15/13 w Bielawie”
Termin składani ofert do 01.04.2021 do godziny 09.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

załącznik 1 - Formularz oferty

załącznik 2 - Wzór umowy

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

11.03.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA NAPRAWĘ PŁYT CZOŁOWYCH BALKONÓW .
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie naprawy płyt czołowych balkonów w ilości 24 szt. w budynku mieszkalnym TBS Bielawa Sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 23 w Bielawie”
Termin składani ofert do 18.03.2021 do godziny 09.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

załącznik 1 - Formularz oferty

załącznik 2 - Wzór umowy

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

19.11.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA WYMIANĘ PIECY DWUFUNCYJNYCH.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż piecy dwufunkcyjnych w zasobie TBS Bielawa. Wymiana 24 szt. piecy dwufuncyjnych – wymiana 2 szt. każdego miesiąca począwszy od dnia 05.01.2021r. fakturowanie każdego miesiąca po zamontowaniu piecy.”
Termin składani ofert do 04.12.2020 do godziny 10.00


ZAPROSZENIE oraz FORMULARZ OFERTOWY

19.08.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA WYMIANĘ WODOMIERZY.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Demontaż starych wodomierzy i montaż nowych wodomierzy na zasobach TBS Bielawa"
Termin składani ofert do 27.08.2020 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE oraz FORMULARZ OFERTOWY

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

12.03.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej"
Termin składani ofert do 19.03.2020 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT

1. Załącznik 1

2. Załącznik 2

3. Załącznik 3


09.07.2019r.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU NA BUDOWĘ.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”


Pełna oferta oraz druki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o zamówieniu publicznym dot. zadania PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"
17.06.2019r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”Pełna oferta oraz druki do pobrania
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonymPN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


09.04.2019r.

Zaproszenie ofertowe "Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o.o. w 2019 roku"


Prezes Zarządu Spółki jako Kierownik zamawiającego z siedzibą w Bielawie przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do złożenia oferty cenowej dotyczącej: „Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o. w 2019 roku” Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytanie ofertowe
Informacja o otwarciu ofert
Dokumenty do pobrania