Strona główna
Pliki do pobrania
bip

Zarządzanie nieruchomościami


siedziba

bok

Nagłówek oferta

TBS Bielawa jest Spółką w której zysk z prowadzonej działalności przeznaczany jest jedynie na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki oraz na kolejne inwestycje.

Na mocy "ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" głównym celem działania TBS Bielawa jest budowanie, nabywanie, i remontowanie zasobów mieszkalnych z lokalami przeznaczonymi na wynajem.

TBS Bielawa Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

- zarządzania nieruchomościami (m.in. wspólnotami mieszkaniowymi),

- zarządzanie budynkami mieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,

- budowy domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,

- remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

- prowadzenia inwestorstwa zastępczego przy wznoszeniu obiektów przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz obiektów infrastruktury technicznej,

- budowy domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych z środków przyszłych właścicieli.