Strona główna
Pliki do pobraniasiedzibabokbok2bok1Amatorkska liga piłki nożnej

Strona główna
Archiwum
Archiwum 2008r.

Nagłówek archiwum 2009r.


27.06.2011r.

Zmiana terminu Komisji Mieszkaniowej.


Zarząd "TBS Bielawa Sp. z o.o." informuje, iż termin Komisji Mieszkaniowej dla nowych bloków jakie powstaną w Bielawie przy ul. Żeromskiego z powodów niezaleznych do Spółki został przesunięty na dzień 12 lipca 2011 roku.

Osoby, którym zostanąprzynane mieszkania będą miały 14 dni na wpłatę partycypacji od dnia powidaomienia o przydzieleniu lokalu mieszkalnego.

Osoby, którym mieszkanie nie zostanie przyznane zostaną zakwalifikowane do listy rezerwowej oraz do przydziału mieszkań z "ruchu ludności".

23.05.2011r.

30.05.2011r.

Termin Komisji Mieszkaniowej.


Zarząd "TBS Bielawa Sp. z o.o." informuje, iż termin Komisji Mieszkaniowej dla nowych bloków jakie powstaną w Bielawie przy ul. Żeromskiego został wstępnie ustalony na dzień 28 czerwca 2011 roku.

Osoby, którym zostanąprzynane mieszkania będą miały 14 dni na wpłatę partycypacji od dnia powidaomienia o przydzieleniu lokalu mieszkalnego.

Osoby, którym mieszkanie nie zostanie przyznane zostaną zakwalifikowane do listy rezerwowej oraz do przydziału mieszkań z "ruchu ludności".

23.05.2011r.

Zmiana wysokości wpłat partycypacyjnych.


Zarząd "TBS Bielawa Sp. z o.o." informuje, iż zmieniły się wysokości wpłat partycypacyjnych w nowych blokach jakie powstaną w Bielawie przy ul. Żeromskiego.

Wpłaty na poszczególne mieszkania kształtują się następująco:

34,77m2 - 29.805,64zł
46,35m2 - 39.732,29zł
46,47m2 - 39.835,15zł
52,10m2 - 44.661,32zł
55,22m2 - 47.335,85zł
56,66m2 - 48.570,26zł
57,01m2 - 48.870,28zł

Zarząd TBS Bielawaa przypomina, iż o terminach wpłat partycypacji osoby które otrzymają mieszkania zostaną poinformowane listownie.

Informujemy również, iż wszystkie osoby, które złożyły wnioski o najem mieszkania zostaną poinformowane o podjętych przez komisję mieszkaniową decyzjach.

06.05.2011r.

Nowe budynki TBS w Bielawie.


Zarząd "TBS Bielawa Sp. z o.o." informuje, iż w dniu dzisiajszym po ponad dwóch latach starań uzyskano promesę kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę dwóch budynków w Bielawie przy ul.Żeromskiego. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się budowa.

Osoby, które mają już złożone wnioski poinformujemy o terminie przeprowadzenia komisji mieszkaniowej niezwłocznie po ustaleniu jej terminu.

Osoby, które już złożyły wniosek informujemy także, aby nie wpłacały Spółce żadnych pieniędzy na poczet partycypacji. Wpłaty będą przyjmowane po przeprowadzeniu komisji mieszkaniowej oraz po listownym potwierdzeniu o przydzieleniu mieszkania.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem mieszkania w zasobach Bielawskiego TBS-u informujemy, iż w dalszym ciągu można składać wnioski o najem mieszkania w planowanych budynkach.

Osoby zainteresowane najmem lokali mieszkalnych w planowanych budynkach zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie. Przypominamy, iż wnioski wraz z informacją dodatkową można pobierać z naszej strony.

Pobierz wniosek o najem mieszkania.

Informacje dodatkowe dla Bielawy

W planowanych budynkach swoje mieszkanie będzie miało łącznie 48 rodzin, które zasiedlą lokale o powierzchni od 34 do 57 m2.
Niżej zamieszczamy plany nowych bloków wraz z wizualizacją.
Przód Tył
Nowe bloki będą się wyróżniać na tle pozostałych bloków bielawskiego zasobu TBS nowoczesnym wzornictwem oraz nowym układem mieszkań. Zobacz jak będzie wyglądać Parter, I i II piętro oraz Poddasze.

01.01.2011r.

Zmiana stawek opłat za eksploatację, wywóz nieczystości oraz dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków.


Zarząd "TBS Bielawa Sp. z o.o." zawiadamia, iż w związku ze wzrostem opłat za składowanie odpadów Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Bielawie od dnia 1 stycznia 2011 roku podnosi opłaty związane z wywozem nieczystości, które wynosić będą 8,80zł brutto od osoby.

Zarząd "TBS-Bielawa Sp. z o.o. informuje, iz od dnia 1 stycznia 2011r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podnosi opłaty za zimną wodę i odprowadzane ścieki. Od nowego roku stawka za m3 dostarczonej zimnej wody wynosić będzie 3,47zł brutto, natomiast za m3 odprowadzonych ścieków 3,68zł brutto. Łączna kwota za dostarczoną zimną wodęoraz za odprowadzanie ścieków wynosić będzie 7,15zł brutto za m3.

Zarząd "TBS - Bielawa Sp. z o.o." zawiadamia również, że w dniu 27.12.2010r. Zgromadzenie Wspólników Spółki "TBS - Bielawa" podjęło uchwałę o zmianie wysokości czynszu za najem lokalu mieszkalnego. Od dnia 1 lutego 2011r. miesięczna stawki czynszu za najem 1m2 p.u. mieszkania wynosić będą:
ul. Parkowa 15 - 7,43zł,
ul. Parkowa 15A - 7,65zł,
ul. Parkowa 17 - 7,65zł,
ul. Grota Roweckiego 14 - 7,65zł,
ul. Grota Roweckiego 16 - 7,65zł,
ul. Sobieskiego 15 - 7,65zł,
ul. Hempal 10 - 7,65zł,
ul. Hempal 12 - 7,65zł,
ul. Hempla 14 - 7,65zł,
ul. Żeromskiego 15 - 8,25zł,
ul. Żeromskiego 17 - 8,25zł,


29.11.2010r.

Drenarz budynku przy ul.Parkowej 17.


Odwodnienie Odwodnienie1
Zarząd TBS Bielawa informuje, że wykonywany jest dodatkowy drenarz budynku przy ul. Parkowej 17. W związku z częstym zalewaniem piwnic podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowego drenażu przedmitowego budynku, mającego na celu zlikwidować istniejący problem. Odwodnienie2


26.05.2010r.

Twoje miejsce reklamowe.


Reklama Zarząd TBS Bielawa informuje, iż posiada miejsce na zewnętrzną reklamę jednostronną, wielkoformatową przy jednej z głównych ulic w Bielawie, na ścianach budynków przy ul. Grota Roweckiego 14 oraz Sobieskiego 15. Miejsce jest doskonale widoczne, a sama ulica cechuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła, bank oraz duże przedsiębiorstwo produkcyjne.

W przypadku zainteresowania Zarząd planuje umieszczenie na ścianie budynku stelażu na reklamę, o wymiarach 10x4 metry, co daje 40m2 powierzchni reklamowej!!!

Cena miesięcznego najmu powierzchni to 1000zł netto.
Możliwość negocjacji cen i warunków.
Przy najmie na dłuższy okres czasu atrakcyjne rabaty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu
74 645 04 39


26.05.2010r.

Działka pod wynajem.


Działka Zarząd TBS Bielawa informuje, iż posiada działkę pod wynajem (działka nr 265/2 obr. Bielawa Południe), zlokalizowaną na Dolnej Bielawie przy ul. Żeromskiego na wysokości dolnej poczty i Szkoły Podstawowej nr 1.

Cena miesięcznego najmu działki przeznaczonej pod działalność, o powierzchni 1401m2 to 1800zł netto.

W przypadku zainteresowania Zarząd planuje oczyszczenie działki z drzew i krzaków oraz jej wyrównanie.

Możliwość negocjacji cen i warunków.


20.05.2010r.

Informacja dotycząca partycypacji.


W związku z licznymi pytaniami lokatorów, dotyczącymi możliwości swobodnego przepisywania partycypacji na osobę trzecią Zarząd TBS Bielawa informuje, iż samowolne dokonanie przeniesienia praw wynikających z podpisanej umowy partycypacyjnej jest nielegalne i nie będzie przez Zarząd honorowane.

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki TBS Bielawa osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

W przypadku dokonania nielegalnego przepisania praw wynikających z umowy partycypacyjnej, kwota partycypacji nie zostanie wypłacona a Spółka wejdzie na drogę sądową.

Zarząd dopuszcza możliwość przepisania partycypacji jedynie w sytuacji, gdy partycypację lokalu wpłacała tzw. osoba trzecia i tylko i wyłącznie na obecnie zamieszkałego w lokalu najemcę.


20.05.2010r.

Informacja dotycząca budowy komercyjnej.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych w przyszłości posiadaniem własnego mieszkania do zapisów na budowę budynku wielorodzinnego w systemie komercyjnym (na własność).

W najbliższych latach planujemy budowę mieszkań na własność o różnym metrażu, dostosowanym do zgłaszanego zapotrzebowania.

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze terminu realizacji oraz miejsca lokalizacji budynku. Te informacje zostaną przekazane niezwłocznie po ich ustaleniu.

Celem obniżenia kosztów budowy proponujemy wstępnie wykończanie mieszkań we własnym zakresie (stan surowy zamknięty). W standardzie mieszkania będą wyposażone we własne dwufunkcyjne piece gazowe c.o., plastikowe okna oraz drzwi zewnętrzne.

Gwarantujemy realizację niezwykle atrakcyjnego i wygodnego własnego lokum w szybkim toku realizacji inwestycji - budowa trwać będzie ok 12 miesięcy. Forma budowy na odrębną własność wymaga finansowania całości kosztów budowy przez właścicieli. Wstępnie zakładamy, że przyszli poszczególni właściciele sami we własnym zakresie będą ubiegać się o kredyt, aczkolwiek nie wykluczamy możliwości ubiegania się o kredyt jako grupa.

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się na w/w inwestycję oraz o kontakt z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bielawie, ul. Wolności 57, tel. 074 6450439, fax. 074 6450439, e-mail: tbs@tbsbielwa.pl, www: www.tbsbielawa.pl

12.05.2010r.

Zalane piwnice w budynku przy u. Sonieskiego 15.


W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca 2010 lokatorów budynku w Bielawie przy ul. Sobieskiego 15, w którym lokatorzy skarżą się na tragiczne warunki panujące w zasobach TBS Bielawa oraz niegospodarność Zarząd TBS Bielawa odpowiada na postulaty zawarte w piśmie informując, iż:

1. Zalewanie piwnic w przedmiotowym budynku zawsze zbiegało się z niedrożnością instalacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego oraz Parkowej, należącej do Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie. Każdorazowo po zgłoszeniu awarii do dostawcy mediów zatory były likwidowane, woda była wypompowywana, pozostała część samoczynnie ustępowała. Po wielokrotnych interwencjach z Naszej strony i kontroli instalacji przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji główna magistrala instalacji kanalizacyjnej została kompleksowo oczyszczona.

W bieżącym roku została przeprowadzona kontrola instalacji sanitarnej w budynku, podczas której przedmiotowa instalacja została zabezpieczona, likwidując możliwość występowania w przyszłości zalań. Ponadto tak jak wielokrotnie rozmawiano z lokatorami w bieżącym roku zaplanowany został i już został wykonany drenaż w piwnicy mający dodatkowo zabezpieczyć piwnicę budynku przed jakimikolwiek zalaniami.

Przypominamy również, iż podstawiony kontener został dostarczony na wyraźny wniosek części lokatorów. 2. Zgodnie z zawartymi umowami najmu §4 "Po zawarciu przedmiotowej umowy Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia wynajętego mieszkania od zdarzeń losowych [...]". W związku z powyższym osoby poszkodowane winny zwracać się do ubezpieczycieli w celu rekompensaty za poniesione szkody. Wykazując dobrą wolę Zarząd TBS Bielawa zwraca się z prośbą do osób, które nie były ubezpieczone o złożenie pisemnych wniosków o rekompensatę z tytułu poniesionych szkód materialnych. Wnioski winne zawierać informację, dotyczące rodzaju zniszczonych przedmiotów oraz ich wartości. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane obiektywnie przy udziale osób zainteresowanych pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

3. W związku z tym, iż problem zalewania budynku został już rozwiązany, panująca w piwnicach wilgoć winna samoczynnie ustąpić w okresie letnim przez wietrzenie. Odgrzybianie piwnic po ostatnich zalaniach zostało już przeprowadzone. Ponadto Zarząd TBS planuje wykonać w piwnicy klatki A budynku dodatkowy element instalacji wentylacyjnej mającej wspomóc system grawitacyjnej wymiany powietrza. Dodatkowo zostanie zamontowana kratka wentylacyjna w ścianie dzielącej obie klatki, która umożliwi cyrkulację powietrza pomiędzy obiema klatkami.

4. Instalacja wentylacyjna w budynku wykonana jest zgodnie z projektem i wszelkimi normami. Świadczą o tym regularne przeglądy kominów wentylacyjnych, dokonywane przez licencjonowanego kominiarza, jedyne uchybienia jakie występują, to te po stronie lokatorów, kiedy kratki wentylacyjne oraz nawietrzaki w oknach są zaklejane bądź zasłaniane roletami - wielokrotnie potwierdzone wizjami lokalnymi. Zdarza się również, że lokatorzy wbrew obowiązującym przepisom podłączają do wentylacji kuchennej pochłaniacze oraz do wentylacji łazienkowej elektryczne wentylatory, wymuszając ciągi i zakłócając prawidłową cyrkulację powietrza w mieszkaniach. Jeśli problem wentylacji będzie się utrzymywał w sierpniu zlecimy ponowną inwentaryzację instalacji wentylacyjnej.

01.10.2008r.

Inwestycja w Pieszycach.


Na przełomie września i października 2008r. złożony został wniosek wstępny o kwalifikację do uzyskania promesy do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący planowanej inwestycji w Pieszycach przy ul. Ogrodowej. Uzyskanie promesy pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, którego celem będzie wybudowanie bloku z 24 mieszkaniami.
Przód pieszyce Tył Pieszyce 09.12.2009r.

Zmiana stawek opłat za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków.


Zarząd TBS Bielawa Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podnosi opłaty za zimną wodę i odprowadzana ścieki. Od nowego roku stawka za m3 zw. wynosić bedzie 6,47zł.

22.10.2009r.

Zalecenia pokontrolne przeglądów przewodów kominowych.


W związku z przeprowadzoną dnia 02 października 2009r. kontrolą przewodów kominowych, wykonanych na zlecenie Spółki, w trakcie której wykryto w zasobach TBS Bielawa Sp. z o.o. liczne nieprawidłowości w pewnym stopniu zagrażające zdrowiu i życiu lokatorów Prezes TBS Bielawa wezwał mieszkańców w terminie do 2 listopada 2009r. do dostosowania lokali do zaleceń wykazanych w protokółach pokontrolnych.
Litera prawa...
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 147 do 150 w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej bądź też uszczelnianie kratek wentylacyjnych jest zabronione.
W trakcie kontroli przewodów kominowych na 246 lokali będących w naszych zasobach niemal 40 z nich nie spełniało wymogów ustawy, a co za tym idzie 40 rodzin naraża swoje zdrowie oraz życie. Najczęściej występujące naruszenia do montowanie elektrycznych wiatraczków w łazienkach, oraz instalowanie pochłaniaczy kuchennych, odprowadzających nieprzyjemne zapachy do wentylacji. W tym miejscu zwracamy uwagę, że na rynku są pochłaniacze zapachów z wymiennymi wkładami węgłowymi, które nie muszą być podłączane do wentylacji. Jakkolwiek rozumiemy, iż wiatraczki w łazienkach wyciągają wilgoć i nie "wpuszczają" zimnego powietrza w trakcie kąpieli oraz że pochłaniacze wyciągają nieprzyjemne zapachy to zwracamy uwagę, iż wezwanie, nakazujące demontaż w/w urządzeń - ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zasobach Bielawskiego TBS-u i służy jako środek zaradczy przed możliwymi, niepożądanymi zdarzeniami losowymi jakie niestety mogą wystąpić. Proszę zwrócić uwagę na drugą stronę medalu... Ile razy słyszy się każdej zimy w telewizji czy też czyta w gazetach informacje o tym, że gdzieś tam w Polsce jakaś rodzina rano już się nie obudziła... rodzice już nie pójdą pracy, dzieci nie zasiądą w szkolnych ławkach... albo, że w trakcie kąpieli zgasł junkers a dziecko po stracie przytomności utopiło się w wannie... Ale przecież nas to nie dotyczy... bo przecież tam zdarzyło się to z ich winy... po co sami montowali te urządzenia, które mogą wpłynąć na pracę pica... ale czy aby na pewno nas to nie dotyczy...? W ostatnich latach w naszym mieście było kilka takich przypadków. Niestety prawda jest taka, że być może już jutro jedna z tych 40 rodzin więcej nie spotka się ze swoimi bliskimi... I mogą nie pomóc tu piece z czujnikami i innymi najnowszymi wynalazkami... bo jak mówią specjaliści z branży czujnik wyłączy dopływ gazu jeden raz... drugi... tysięczny ale jest to tylko urządzenie, które nie będzie działać wiecznie i za tysięcznym pierwszym razem czujnik nie zareaguje, czego następstwem będzie tragedia rodziny...
Jeszcze raz zwracamy uwagę na przemyślenie sprawy i postępowanie w życiu codziennym z wyobraźnią...
05.10.2009r.

Zmiana godzin pracy.


Informujemy, iż od dnia 19 października 2009r. zmianie ulegają godziny otwarcia biur Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bielawa.
Będziemy do Państwa dyspozycji:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Przypominamy również, iż w razie wystąpienia spraw indywidualnych pozostajemy do Państwa dyspozycji pod:
- nr telefonu w godzinach pracy - 74 645 04 39,
- nr telefonu alarmowego poza godzinami pracy - 606701867,
- adresem e-mail: tbs@tbsielawa.pl

01.10.2009r.

Zmiana prezesa.


Zarząd TBS Bielawa Sp. z o.o. informuje, że w dniu 1 października 2009r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa w spółce. Nowym prezesem został Pan Zygmunt Kaczmarski, który pełnił już to stanowisko od początku powstania bielawskiego TBS-u do września 2007r.

26.08.2009r.

Nowe urządzenia zabawowe dla najmłodszych.


Kaczka Rozwój placów zabaw dla najmłodszych lokatorów, to jeden z wielu naszych celi.
Ponieważ w ostatnim czasie kilka z urządzeń zabawowych, w które wyposażone są place zabaw zostało zniszczonych, spółka zadbała o ich wymianę lub naprawę. I tak w przypadku placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego huśtawka wahadłowa została wymieniona na nową, Huśtawka natomiast przy ul. Hempla zniszczona huśtawka została zastąpiona huśtawką wahadłową, a dodatkowo najmłodsi mogą bawić się na tradycyjnym bujaku.

26.08.2009r.

Podsumowanie napraw dachów w zasobach w 2009r.


W bieżącym roku w zasobach TBS Bielawa Sp. z o.o. naprawiono łącznie ponad 600m2 powierzchni dachów, 125m murów ogniowych oraz 12 kominów.
Zakres prac obejmował wykonanie obróbek z papy wierzchniego krycia, montaż listew dylatacyjnych, rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej, wykonanie obróbek kominów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
Spółka planuje na rok 2010 kolejne prace związane z remontami i konserwacją pokryć dachowych w szczególności na budynkach przy ul. Parkowej 15 i Grota Roweckiego 16.

25.08.2009r.

Bezpieczeństwo lokatorów to nasz priorytet.


Przy ul. Parkowej 17 droga wewnętrzna została zabezpieczona progiem zwalniającym oraz odpowiednio oznaczona. Dzięki temu rejon zamieszkały przez naszych lokatorów stał się bezpieczniejszy. Próg Próg


07.08.2009r.

Ukończenie prac na dachu budynku przy ul. Parkowej 17.


Zarząd TBS Bielawa informuje, iż ukończona została naprawa nieszczelnej części pokrycia dachowego w budynku przy ul. Parkowej 17. Prace wykonane nad trzecią klatką schodową polegały na wykonaniu obróbek z papy wierzchniego krycia, montażu listew dylatacyjnych, rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie wykonanie obróbek komina dachowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
Na rok 2010 Zarząd planuje m. in. kompleksowy remont dachu na budynku przy ul. Parkowa 15.

07.08.2009r.

STOP Wandalom!!!


Wandalizm Drodzy mieszkańcy... w ostatnim czasie na terenie naszych osiedli doszło do serii aktów wandalizmu. Nie pomaga edukacja... nie pomaga wychowanie... nie pomogła nawet lampa oświetlająca plac zabaw przy ul. Hempla.
Połamana huśtawka na placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego, w dwóch pozostałych zostały połamane uchwyty, ograniczając tym samym ich użyteczność. Ul. Hempla... i tym razem padło na huśtawkę... najpierw połamane zostało siedzenie, parę dni później cała huśtawka została wyrwana z ziemi i połamana... niektórych elementów do tej pory nieodnaleziono... Tabliczki promujące sprzątanie po naszych czworonogach również nie znalazły uznania na ul. Hempla, utrzymały się niecały tydzień... część wyrwana, część połamana, część zaginiona... obrazu dopełniają przepiękne malowidła na ścianach bocznych bloków przy ul. Sobieskiego 15 i ul. Hempla 14.
Spróbujmy w tym miejscu wniknąć w umysły osób, którym jak zapewne się wydaje tworzą coś super fajnego i niepowtarzalnego. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach sformułowanie artystyczny nieład jest wielce pożądane, jednak odrobina tradycjonalizmu nie zawadzi. Rozważania na temat motywów jakimi się kierowali nasi artyści, ich poziomu inteligencji oraz próba znalezienia jakiegoś usprawiedliwienia dla ich twórczości za każdym razem skłania do wniosków, których osoby tworzące owe "dzieła" nie chciałaby usłyszeć.
Dlaczego tak się dzieje? Czy dobrze nam się mieszka w takim otoczeniu...? Dlaczego nikt z nas nie reaguje, kiedy widzi co się dzieje? Są służby, które zainterweniują, jeśli tylko je zawiadomimy... wbrew pozorom wcale nie jest to skomplikowane... 2 przyciski i telefon jest odblokowany... 997 kolejne 3 przyciski i na koniec tej jakże skomplikowanej czynności zielona słuchawka... 6 przycisków a nasze otoczenie nie będzie przypominać pola bitewnego.
Szanowni mieszkańcy!!! dbajcie o swoje miejsca zamieszkania... wszystko jest w waszych rękach... wszyscy za to płacicie... Czy nie lepiej zamiast naprawiać wciąż niszczone elementy byłoby np doposażenie placu zabaw albo zainwestowanie pieniędzy w rozwój terenów zielonych? Prosimy o przemyślenie tematu, dbanie o swoje miejsca zamieszkania oraz o odwagę w sięganiu po telefon kiedy zachodzi taka konieczność.

30.06.2009r.

TBS na piątym miejscu - koniec I edycji rozgrywek.


ALPN 08.05.2009r.

Doposażenie placów zabaw.


Przy ul. Parkowej funkcjonalny plac zabaw został uzupełniony o jedną nową huśtawkę, która posiada również osobne siedzisko dla maluchów. Nowe siedziska zostały zamontowane również w huśtawkach przy placach zabaw na ul. Żeromskiego i Hempla.
Huśtawka Huśtawka 1

08.05.2009r.

"Sprzątaj po swoim psie! Ja w to wchodzę."


Sprzątaj po swoim psie Zakończył się drugi etap kampanii edukacyjno - informacyjnej realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. pod hasłem "Sprzątaj po swoim psie! Ja w to wchodzę."
W pierwszym etapie w obrębie ul. Parkowej i Grota Roweckiego zostały wymalowane na chodnikach hasła akcji.
W miejscach, które są najbardziej Sprzątaj po swoim psie narażone na zanieczyszczanie przez zwierzęta domowe, a w szczególności na trawnikach, zostały umieszczone tabliczki z hasłem przewodnim kampanii.

Przypominamy, że w siedzibie Spółki można bezpłatnie pobrać zestawy higieniczne do sprzątani po naszych czworonogach.

08.05.2009r.

Remonty w TBS.


Remony w TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. informuje, że wykonane zostały prace remontowo - konserwacyjne w budynkach przy ul. Hempla 10 i Hempla 12. Prace polegały na odnowieniu uszkodzonego tynku na elewacji budynków.Remony w TBS Jednocześnie prowadzone są prace remontowe w budynkach na ul. Żeromskiego. W zakres prowadzonych tam robót wchodzą roboty dekarskie, uzupełnianie braków w elewacji oraz uszczelnienie balkonów.

Remontowane jest również poszycie dachowe przy ścianie szczytowej w budynku przy ul. Parkowej 17. Zakres Remony w TBS wykonywanych prac obejmuje wykonanie obróbek z papy wierzchniego krycia, montaż listew dylatacyjnych, rozebranie blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie wykonanie obróbek komina dachowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.

Remony w TBS Remony w TBS

06.05.2009r.

Wygrywamy!


ALPN Mamy za sobą nasz pierwszy wygrany mecz. W czwartej kolejce TBS Bielawa pokonał drużynę Mobile 9:6. Aż pięć bramek zdobył dla naszego zespołu Grzegorz Żuławnik, pozostałe gole strzelili: Artur Borejko (2), Radosław Więcławski (1) oraz Dariusz Pajda (1). Nasz najlepszy gracz znajduje się w tej chwili na samym szczycie klasyfikacji strzeleckiej, drużyna TBS zajmuje 6 pozycję w tabeli rozgrywek.
Już w czwartek o godz. 19:30 nasz zespół rozegra mecz piątej kolejki z drużyną Team'u. Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich meczach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, które zawsze rozgrywane są na boisku przy Gimnazjum nr 2 w Bielawie.

Poniżej tabela rozgrywek po IV kolejce:

1 Team 4 12 36 : 5
2 Prograf 4 12 34 : 9
3 Harris 4 7 21 : 11
4 Amateurs 4 6 17 : 23
5 Krisraf 4 6 17 : 28
6 TBS BIelawa 4 4 20 : 26
7 Parafia 4 0 8 : 27
8 Mobile 4 0 8 : 32

20.04.2009r.

"Sprzątaj po swoim psie! Ja w to wchodzę."


Sprzątaj Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Sprzątaj po swoim psie" rozpoczęła kolejne działania mające na celu uświadomienie właścicielom czworonogów o ich obowiązku sprzątania po swoim pupilu.
Dla wzmocnienia przekazu w miejscach, które są najbardziej narażone na zanieczyszczanie przez zwierzęta domowe wymalowane zostały na chodnikach hasła: "Sprzątaj po swoim psie! Ja w to wchodzę." Niebawem ustawione zostaną również tabliczki z takim samym hasłem.
Na tablicach informacyjnych w budynkach zostały już zamieszczone ulotki informujące właścicieli psów o ich podstawowych obowiązkach oraz zawierające przestrogę o wysokości kar grożących za nie wywiązywanie się z nich. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku Straż Miejska - na podstawie kodeksu wykroczeń - może ukarać właściciela psa mandatem w wysokości nawet do 500 zł.
Sprzątaj1 Usunięcie nieczystości, jakie zostawia nasz zwierzak w parku, na ulicy czy w piaskownicy nie jest czynnością trudną do wykonania. Dodatkowo całą sprawę ułatwiają nam papierowe torebki, które można dostać zupełnie bezpłatnie w wielu punktach miasta, również w siedzibie TBS Bielawa.

Drodzy lokatorzy! Sprzątajcie po swoich pupilach! Na spacer zabierajcie ze sobą torebki. Nawet jedna osoba sprzątająca po swoim psie może zachęcić pozostałe do podobnego działania. Dbajmy o otoczenie, dbajmy o swoje zdrowie i wizerunek naszego miejsca zamieszkania.

08.04.2009r.

Zasady funkjonowania mieszkań.


W związku z przeprowadzoną w oststnim czasie wizją lokalną w kilku mieszkaniach należących do zasobu bielawskiego TBS-u oraz wykryciem nieprawidłowości i nieumiejętności używania przez naszych loaktorów systemu wentylacji Zarząd TBS Bielawa zwraca się z prośbą do lokatorów o szczegółowe zapoznanie się z poniższym tekstem, dotyczącym zasad wg jakich funkcjonują mieszkania TBS oraz o wyciągnięcie z niego wniosków.

Zapoznaj się z zasadą funkcjonowania mieszkań.

16.04.2009r.

Rozpoczęto naprawę dachu budynku przy ul. Sobieskiego 15.


Dach Sobieskiego 15 Rozpczęta została naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sobieskiego 15, polegająca na wykonaniu obróbek z papy wierzchniego krycia na całym dachu, montaż listew dylatacyjnych, rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie Dach Sobieskiego 15 wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej, wykonanie obróbek kominów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
Przeprowadzony zakres prac jest identyczny, jak zakres prac wykonany rok temu na budynku sąsiednim, który to wyeliminował wszelkie usterki związane z nieszczelnym dachem.
W miarę posiadanych środków finansowych podobny zakres robót będzie wykonywany sukcesywnie na pozostałych dachach budynków, w których występują podobne problemy.

20.04.2009r.

Trwa modernizacja ul. Parkowej - część prac zakończona.


Parkowa 15 Zakończyły się prace modernizacyjne przy budynku wielorodzinnym przy
ul. Parkowej 15. Zgodnie z planem zostało wykonane utwardzenie pasa drogowego, a już w najbliższym czasie teren wokół bloku zazieleni się. Zostanie tam zasiana trawa oraz posadzony będzie żywopłot.
Wymienione wyżej prace w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pieszych Parking Parkowa 15 oraz kierowców.
O postępie prac przy tym budynku będziemy Państwa informować na bieżąco.

07.04.2009r.

Ukończenie prac na dachu budynku przy ul. Grota Roweckiego 16.


Dach Grota Roweckiego 16 Zarząd TBS Bielawa informuje, iż ukończone zostały dwa etapy naprawy nieszczelnej części pokrycia dachowego w budynku przy ul. Grota Roweckiego 16. Pierwszy etap polegał na wykonaniu obróbek z papy wierzchniego krycia, montażu listew dylatacyjnych, rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie wykonanie obróbek komina dachowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej. Drugim etapem było docieplenie stropodachu wełną mineralną przy ścianie szczytowej w/w budynku.

Po Świętach Wielkanocnych takiemu samemu zakresowi prac zostanie poddany cały dach budynku przy ul. Sobieskiego 15.

W miarę posiadanych środków finansowych podobny zakres robót będzie wykonywany sukcesywnie na pozostałych dachach budynków, w których występują podobne problemy.