Strona główna
Pliki do pobrania

siedzibabokbok2bok1Amatorkska liga piłki nożnej
Strona główna
Archiwum
Archiwum 2009r.

Nagłówek archiwum 2008r.

05.12.2008r.

Zmiana stawek czynszów w zasobach TBS - Bielawa.


monety Od 1 stycznia 2009r. w budynkach należących do zasobów mieszkaniowych TBS - Bielawa ulegają zmianie wysokości stawek czynszu. Cena najmu 1 m2 p.u. mieszkania wynosić będzie:

- 6,75zł dla budynku przy ul. Parkowa 15,
- 6,95zł dla budynków przy ul. Parkowa 15A i 17, Grota Roweckiego 14 oraz 16,
- 6,95zł dla budynków przy ul. Sobieskiego 15 oraz Hempla 10 i 12,
- 7,50zł dla budynków przy ul. Żeromskiego 15 i 17,

Przypominamy również, iż od 1 stycznia 2009r. decyzją Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp .z o.o. w Dzierżoniowie zmianie ulegnie stawka opłaty za zimną wodę, która wynosić będzie 6,16zł za 1m3.

09.10.2008r.

Modernizacja placów zabaw.


plac3 W miesiącu wrześniu pracom modernizacyjnym zostały poddane wszystkie place zabaw należące do zasobu TBS Bielawa. Naprawione zostały zdewastowane równoważnie, pozrywane liny przy huśtawkach, uzupełniony został piasek w piaskownicach oraz zostały dostawione ławki.
Ku radości najmłodszych lokatorów naszych budynków plac1 zamontowane zostały również nowe elementy przy największym skupisku bloków znajdujących się w zasobie bielawskiego TBS-u tj. przy ul. Grota Roweckiego, ul. Sobieskiego oraz Parkowej. Mamy nadzieję, że bujak, ślizgawka oraz zamek umilą najmłodszym czas spędzany na świeżym powietrzu.


plac2 plac

16.09.2008r.

Ukończono naprawę dachu budynku przy ul. Grota Roweckiego 14


dach 16 września ukończona została naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul. Grota Roweckiego 14, polegająca na wykonaniu obróbek z papy wierzchniego krycia, montaż listew dylatacyjnych, rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy oraz gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz w następstwie wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej, dach2 wykonanie obróbek kominów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
Tydzień po zakończeniu prac, w trakcie którego pogoda poddała inwestycje próbie szczelności stwierdzono po rozmowach z lokatorami, że prace zakończyły się pełnym sukcesem, zamykając jednocześnie w budynku przy ul. Grota Roweckiego 14 problem przeciekającego dachu.
W miarę posiadanych środków finansowych podobny zakres robót będzie wykonywany sukcesywnie na pozostałych dachach budynków, w których występują podobne problemy.

21.08.2008r.

Przystąpienie Gminy Pieszyce do Spółki TBS Bielawa.


partnerstwo Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się 20 sierpnia 2008r. podjęto uchwałę o przystąpieniu Gminy Pieszyce do spółki TBS Bielawa. Podjęcie uchwały jest następstwem podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Pieszyce, a Gminą Bielawa, dotyczącego budowy budynku wielorodzinnego w systemie TBS w Pieszycach.

07.08.2008r.

Remonty w TBS Bielawa.


drzwi TBS Bielawa przystąpił do renowacji najbardziej zdewastowanych klatek schodowych w swoich zasobach. Do tej pory wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Parkowej 15 oraz pomalowano wejścia do klatek schodowych w budynkach przy ul. Grota Roweckiego 16 oraz przy ul. Parkowej 15. Doświetlono również parking oraz plac zabaw wokół budynku przy ul. Hempla 14.
W drugiej połowie roku TBS Bielawa zamierza wykonać również remont dachu wraz z kominami przy ul. Grota Roweckiego 14, wybudować miejsca parkingowe przed budynkiem przy ul. Parkowa 15 oraz zmodernizować plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego.
klatka1 klatka2

13.06.2008r.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Bielawa, a Gminą Pieszyce, dotyczącego budowy budynku w systemie TBS na terenie Gminy Pieszyce.


uscisk Pierwszy krok do budowy budynku wielorodzinnego w systemie TBS w Pieszycach został dokonany. 11 czerwca burmistrz Pieszyc Mirosław Obal i burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel podpisali list intencyjny w tej sprawie. Kolejne konkretne działania zostaną sprecyzowane wkrótce. Już dziś osoby chcące zamieszkać w pieszyckim budynku mogą zgłaszać się do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie.
Planowany budynek powstanie przy ulicy Ogrodowej, przy Szkole Podstawowej nr 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Pieszycach u zastępcy burmistrza Dariusza Radziewicza; pokój nr 14 lub telefonicznie (074) 83-65-487.
Wstępne założenia przewidują wybudowanie budynku dwuklatkowego łącznie dla 24 rodzin.

02.05.2008r.

Bezpłatne zestawy higieniczne dla właścicieli psów.


animals Od 2 maja b.r. w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego można bezpłatnie pobierać zestawy higieniczne do sprzątaniu po psach.
Zestawy te są również dostępne w każdej przychodni weterynaryjnej w Bielawie. Zestaw składa się z dziesięciu torebek i łopatek, a właściciele psów mogą je otrzymać także w Urzędzie Miasta Bielawa oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zestawy będą wydawane do wyczerpania zapasów, a należy podkreślić, że miasto zakupiło w tym roku blisko 125 tys. kompletów.
Bezpłatne zestawy mają zachęcić mieszkańców do sprzątania po swoich pieskach, czyli do przestrzegania zapisów uchwały Rady Miejskiej Bielawy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa. Uchwała mówi m.in., że mieszkańcy zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych przez ich zwierzęta w miejscach publicznych. Zachęcamy więc do korzystania z zestawów higienicznych i dbania o czystość w naszym mieście.

26.02.2008r. - Energooszczędne użytkowanie mieszkań

Energooszczędne użytkowanie mieszkań.

08.02.2008r.

Nowa uchwała Rady Miasta


Dnia 07.02.2008r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Bielawy z dnia 27 grudnia 2007r. dotycząca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa.

Lokatorzy zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z: klatek schodowych, wind, piwnic, chodników, utwardzonych placów, terenów zielonych, itp., obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. Zanieczyszczenia (odchody) spowodowane przez zwierzęta należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na nie segregowane odpady komunalne.

01.01.2008r.

Zmiana stawek opłat


Informujemy, iż od 1 stycznia 2008r. w związku ze wzrostem opłat na wysypisku śmieci w Gilowie Zarząd Gospodarki Komunalnej w Bielawie Sp. z o.o. podniósł stawki za wywóz nieczystości, które od nowego roku wynoszą 7,70zł za osobę; gromadzenie nieczystości wynosi 1,70zł.

Od 1 stycznia 2008r. w związku z podniesieniem stawek opłat przez Wodociągi i Kanalizację w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zmianie uległy również stawki za zimną wodę oraz odprowadzenie nieczystości, które w chwili obecnej wynoszą 5,65zł za m3.