Pliki do pobrania
bip

siedzibabokbok2bok1

Archiwum
Archiwum 2009r.
Archiwum 2008r.

Nagłówek strona główna

24.01.2024.

WOLNE MIESZKANIA - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 29.02.2024r. zwalnia się lokal mieszkalny
ul. Parkowa 15A na parterze o powierzchni 50,60 m2.
Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych

16.01.2024.

WOLNE MIESZKANIA - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.02.2024r. zwalnia się lokal mieszkalny
ul. Grabskiego 14 na trzecim piętrze o powierzchni 64,98 m2.
Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych

08.11.2023.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż zwalnia się lokal mieszkalny w nowo budowanym budynku przy ul. Techników 6/3 o wielkości 49,72 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Nabór wniosków zaczyna się pd 9.11.2023 i potrwa do 23.11.2023

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

Wniosek do pobrania

RZUT MIESZKANIA NR 3
T0
18.07.2023.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.08.2023r. zwalnia się lokal mieszkalny przy ul. Grota Roweckiego 16 o wielkości 44,49 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

13.06.2023.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.07.2023r. zwalnia się lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 17 o wielkości 44,22 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

17.02.2023.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.03.2023r. zwalnia się lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 23A o wielkości 52,10 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

19.08.2022.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.09.2022r. zwalnia się lokal mieszkalny przy ul. Grabskiego 14 o wielkości 52,55 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

19.08.2022r.

WNIOSEK NA DWA WOLNE MIESZKANIA W BUDYNKU TECHNIKÓW 6 - NIEAKTUALNE

Rozpoczynamy nabór wniosków najmu nowych mieszkań które powstaną w 2022r. w Bielawie przy ulicy Techników 6. pozostały nam dwa wolne lokale
1. Mieszkanie nr 4 o pow. 65,76m2 położone na pierwszym piętrze składające się z 3 pokoi, kuchni i łazienki PARTYCYPACJA 82.134,24zł KAUCJA 3.945,60zł
2. Mieszkanie nr 9 o pow. 59,49m2 położone na drugim piętrze składające się z 3 pokoi, kuchni i łazienki PARTYCYPACJA 74.303,01zł KAUCJA 3.569,40zł
Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Budowa wielorodzinnego budynku jest możliwa dzięki wsparciu sektora budownictwa społecznego w formie udzielenia preferencyjnego kredytu przy udziale finansowym Gminy Miasta Bielawa oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w postaci bezzwrotnego grantu.
Mieszkania dostępne w programie można obejrzeć odwiedzając stronę internetową www.tbsbielawa.pl oraz profilu FB TBS Bielawa.


NABÓR WNIOSKÓW - NIEAKTUALNE

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Techników 6 rozpocznie się 22 sierpnia i potrwa do 05 września 2022 roku.
.
Inwestycja obejmuje 24 mieszkania z obowiązkiem wpłaty partycypacji. Mieszkania znajdują się w czterokondygnacyjnym budynku. Przewiduje się w nim lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 42 m2 do 67 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w grudniu 2022 r.
Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków. Weryfikowane będą zarówno kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS oraz punkty pierwszeństwa według regulaminu.

Wniosek dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w nowo budowanym bloku TBS Bielawa przy ul. TECHNIKÓW 6

Oświadczenie o wyborze numeru mieszkania

Instrukcja do wniosku

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:
1.Dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 6 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku -obowiązkowy
2.Deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji znajduje się we Wniosku) – obowiązkowy
3.Oświadczenie o stanie majątkowym-obowiązkowe
4.Decyzję o przyznanych zasiłkach w przypadku pobierania świadczeń – obowiązkowy
5.Inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) – opcjonalnie


DLA KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM?

Wnioski składać osoby które chcą zamieszkać w Gminie Bielawa nie posiadających innych nieruchomości na terenie Gminy Bielawa oraz miejscowości sąsiadujących, spełniający warunki zawarte w regulaminie kwalifikacji najemców TBS Bielawa.
Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 25% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 6 miesięcznego czynszu.
Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas nieokreślony.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki: - nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnegona terenie gminy Bielawa, - osoby zajmujący samodzielny lokal mieszkalne w zasobach komunalnych, którzy pozostawią ten lokal do dyspozycji Gminy. - spełniają kryteria dochodowe,
Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa).
Progi dochodowe dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w zasobach TBS Bielawa
RZUTY MIESZKAŃ POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI

T4
T5Miejsce składania wniosków i dokumentów:
Pocztą lub osobiście na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa
Mailowo na adres: tbs@tbsbielawa.pl

Termin składania wniosków:
22 sierpnia – 05 września 2022r.
O zachowaniu terminu decyduje:
- data wpływu wniosku z załącznikami do TBS Bielawa
- data wpływu skanu wniosku i załączników na adres email: tbs@tbsbielawa.pl
Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy TBS Bielawa pod numerem telefonu 74-645-04-39

23.06.2022

Szanowni mieszkańcy TBS BIELAWA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. informuje, że złożyło za Państwa deklarcje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu. Pozdrawiamy zespół TBS Bielawa

13.06.2022.

WOLNE MIESZKANIE - NIEAKTUALNE
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż od 01.07.2022r. zwalnia się lokal mieszkalny przy ul. Grabskiego 10 o wielkości 44,07 m2. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu oraz pod numerem telefony 74 645 04 39 lub w siedzibie Spółki TBS Bielawa ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym

30.11.2021r.

WNIOSEK NA BUDYNEK TECHNIKÓW 6 - NIEAKTUALNE

Rozpoczynamy nabór wniosków najmu nowych mieszkań które powstaną w 2022r. w Bielawie przy ulicy Techników 6. Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Budowa wielorodzinnego budynku jest możliwa dzięki wsparciu sektora budownictwa społecznego w formie udzielenia preferencyjnego kredytu przy udziale finansowym Gminy Miasta Bielawa oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w postaci bezzwrotnego grantu.
Mieszkania dostępne w programie można obejrzeć odwiedzając stronę internetową www.tbsbielawa.pl oraz profilu FB TBS Bielawa.


NABÓR WNIOSKÓW - NIEAKTUALNE

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Techników 6 rozpocznie się 02 grudnia i potrwa do 17 grudnia 2021 roku.
Inwestycja obejmuje 24 mieszkania z obowiązkiem wpłaty partycypacji. Mieszkania znajdują się w czterokondygnacyjnym budynku. Przewiduje się w nim lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 42 m2 do 67 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w grudniu 2022 r.
Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków. Weryfikowane będą zarówno kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS oraz punkty pierwszeństwa według regulaminu.

Wniosek dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w nowo budowanym bloku TBS Bielawa przy ul. TECHNIKÓW 6

Oświadczenie o wyborze numeru mieszkania

Instrukcja do wniosku

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:
1.Dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 6 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku -obowiązkowy
2.Deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji znajduje się we Wniosku) – obowiązkowy
3.Oświadczenie o stanie majątkowym-obowiązkowe
4.Decyzję o przyznanych zasiłkach w przypadku pobierania świadczeń – obowiązkowy
5.Inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) – opcjonalnie


DLA KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM?

Wnioski składać osoby które chcą zamieszkać w Gminie Bielawa nie posiadających innych nieruchomości na terenie Gminy Bielawa oraz miejscowości sąsiadujących, spełniający warunki zawarte w regulaminie kwalifikacji najemców TBS Bielawa.
Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 25% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 6 miesięcznego czynszu.
Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas nieokreślony.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki: - nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnegona terenie gminy Bielawa, - osoby zajmujący samodzielny lokal mieszkalne w zasobach komunalnych, którzy pozostawią ten lokal do dyspozycji Gminy. - spełniają kryteria dochodowe,
Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa).
Progi dochodowe dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w zasobach TBS Bielawa
Wniosek należy złożyć na konkretne lokale (max 3 lokale do wyboru z podaniem ich wg priorytetów/gradacji).

RZUTY MIESZKAŃ POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI

T0
T1
T2
T3Miejsce składania wniosków i dokumentów:
Pocztą lub osobiście na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa
Mailowo na adres: tbs@tbsbielawa.pl

Termin składania wniosków:
02 grudnia – 17 grudnia 2021r.
O zachowaniu terminu decyduje:
- data wpływu wniosku z załącznikami do TBS Bielawa
- data wpływu skanu wniosku i załączników na adres email: tbs@tbsbielawa.pl
Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy TBS Bielawa pod numerem telefonu 74-645-04-39

27.01.2021r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH!!!
Zarząd TBS Bielawa Sp. z o.o. informuje, że w ramach zbiórki zostaną odebrane odpady wielkogabarytowe tj.:
- meble,
- dywany,
- duże zabawki,
- zużyte sprzęty elektryczne,
- opony.

Odpady należy wystawić przy boksach śmietnikowych do godziny 7.00 w dniu zbiórki lub dzień wcześniej.

Prosimy o przestrzeganie terminów zbiórki.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2021r.

Poza terminem zbiórki odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK ul. Ceglana 2 w Bielawie od poniedziałku do piątku, w godz.11:00-19:00 oraz w soboty, w godz. 8:00-16:00 12.10.2019r.

PRZYPOMINAMY !!!

Zarząd TBS Bielawa Sp. z o.o. w trosce o Państwa bezpieczeństwo przypomina, iż w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym należy zwrócić uwagę i przypomnieć o BARDZO WAŻNYCH ZASADACH:
> Uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej)
> Bezwzględny zakaz zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
> Bezwzględny zakaz montowania mechanicznych wyciągów w kanałach wentylacyjnych.
> Dokonywać okresowych przeglądów pieca dwufunkcyjnego
> Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
> Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
> Rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:
bóle głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny, senność, nudności.21.09.2020r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH!!!

23 września (środa) Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego organizuje na terenie miasta Bielawa zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon z gospodarstw domowych. Zbiórce podlegają: odpady wielkogabarytowe m.in.
meble (szafy, wersalki, krzesła, itp.) dywany, materace, wykładziny, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów; zużyty sprzęt elektryczny (telewizory, monitory, komputery, drukarki, lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka, itp.) oraz opony z aut osobowych – do 5 szt. jednorazowo.
Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 8:00 w dniu zbiórki lub dzień wcześniej, w zabudowie jednorodzinnej przed posesją, w zabudowie wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady zmieszane.
Zbiórką nie są objęte: zmieszane odpady komunalne, gruz, odpady zielone, odpady niebezpieczne.
Kolejne zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Bielawa w 2020 r. odbędą się:
4 listopada.
Prosimy o przestrzeganie terminów zbiórek.
Poza terminami zbiórek, odpady niebezpieczne i problemowe z gospodarstw domowych, można bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. Punkt przyjmuje: meble i inne gabaryty, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz, odpady zielone (trawa, liście), opony, środki chemiczne (farby, lakiery, itp.), przeterminowane lekarstwa. ?? PSZOK dla mieszkańców Bielawy, znajduje się przy ul. Ceglanej 2 w Bielawie. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz.11:00 -19:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 do 16:00.01.09.2020r.

WYMIANA WODOMIERZY!!!

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ WYMIANIE WODOMIERZY
Informacje ogólne:
1. Całkowity koszt wymiany wodomierzy pokrywa TBS Bielawa Sp. z o.o.
2. Z wymiany wodomierza zostanie spisany protokół.
3. W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.
4. W przypadku gdy ktoś z Państwa, z powodu wyjazdu, nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt 74 645 04 39 lub 798 102 767.

Zespoły dokonujące wymiany, będą pracowały:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Informacja o terminie wymiany wodomierza będzie umieszczona przez firmę dokonującą prac montażowych na drzwiach wejściowych do budynku. Prosimy o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy celem ich wymiany.13.03.2020r.

UWAGA!!!
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII KORONOWIRUSA PROSIMY O ZAŁATWIANIE WSZELKICH SPRAW TELEFONICZNIE POD NUMEREM 74 645 04 39 lub 798 102 767, ORAZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ tbs@tbsbielawa.pl.


03.02.2020r.

REGULAMIN ROZLICZANIA WODY!!!
Zarząd TBS Bielawa Sp.z o.o. informuje,że od dnia 01.01.2020r. na zasobach, których woda jest rozliczna przez TBS Bielawa zmienia się Regulamin Rozlicznia Wody.
Nowy regulamin dostępny jest w poniższym linku
> REGULAMIN ROZLICZANIA WODY03.02.2020r.

Informacja o otwarciu ofert!!!
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:
„Dostawy i montażu piecy dwufunkcyjnych w zasobie TBS Bielawa. Wymiana 33szt. Piecy dwufunkcyjnych – wymiana 3szt. Każdego miesiąca począwszy od dnia 05.02.2020. Fakturowanie każdego miesiąca po zamontowaniu piecy.”
Informacja z otwarcia ofert
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

20.12.2019r.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2019
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych,radosnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku życzy Zarząd oraz Pracownicy TBS Bielawa.

zyczenia114.11.2019r.
„Zimowe utrzymanie czystości, likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o.o. w sezonie 2019/2020”. !!!
Zarząd Towrzystwa Społecznego w Bielawie
ZAPRASZA
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażona w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
„Zimowe utrzymanie czystości, likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o.o. w sezonie 2019/2020”.
OFERTA
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
MAPY

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
01.10.2019r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!!
odpady17.09.2019r.

NOWY BUDYNEK !!!
Zapraszamy do obejrzenia reportaż Telewizji Sudeckiej z placu budowy Film17.09.2019r.

NOWY BUDYNEK !!!
Zarząd TBS Bielawa informuje, że rozpoczęła się budowa nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej. Dofinansowanie na budowę w wysokości 2,4 mln zł Bielawa otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych. Nowy budynek mieszkalny będzie składał się z 24 lokali o powierzchni od 42 m2 do 66 m2 o łącznej powierzchni 1.813 m2. Przewidywany koniec inwestycji jest do 31.10.2020r.
Osoby zainteresowane mogą składać podania biurze TBS Bielawa przy ulicy Wolności 57 tel. 74 645 04 39 oraz MZBM ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa.


Wzór podania


Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o zamówieniu publicznym dot. zadania PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


09.07.2019r.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU NA BUDOWĘ.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”


Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


1. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu


Pełna oferta oraz druki do pobrania14.06.2019r.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY!!!


SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujemy, iż dnia 17 czerwca 2019r. od godz. 10:00 przeprowadzona zostanie kontrola stanu wodomierzy. W przypadku niemożliwości przekazania informacji osobiście o stanie wodomierza osobie dokonującej spisu proszę przekazać informację o stanie licznika: - pozostawiając informację o jego stanie na drzwiach, - poinformować Spółkę telefonicznie (74) 645 04 39, - mailowo (tbs@tbsbielawa.pl, w treści maila proszę podać również numer lokalu).

14.06.2019r.

PILNIE !!! ODKRYJ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ !!!


W związku z prowadzaną wymianą kratek wentylacyjnych w piwnicach prosimy o ich odsłonięcie i udrożnienie, oraz w razie potrzeby o umożliwienie wejścia do piwnicy pracownikowi TBS Bielawa.
NIE DLA CZADU!!!
Jednocześnie przypominamy podstawowe zasady, które należy przestrzegać aby zapobiec tragedii. Przede wszystkim są to: okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia uchylanie okien w mieszkaniu, w czasie korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej) nie zasłanianie kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych korzystanie ze sprawnych urządzeń często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien. Warto również zadbać o rozmieszczenie czujek tlenku węgla w tej części domu, w której śpimy. Pamiętać należy również, że szczelne okna nie są dobre dla naszego zdrowia. Dlatego należy je rozszczelniać lub wyposażyć w elementy nawiewne.

22.05.2019r.

APEL O PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ !!!


pszok1
Drodzy Mieszkańcy, w ostatnim czasie na terenie naszych zasobów Spółki zaobserwowano nasilające się incydenty związane z wyrzucaniem i gromadzeniem odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że odpady te mogą być odbierane wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do ZGK Bielawa o zamiarze ich wystawienia lub samemu można je odwieźć do PSZOK Bielawa ul. Ceglana 2.21.05.2019r.

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE !!!


pies
Zarząd TBS przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. Sprzątanie po czworonogach to nie dobra wola, to obowiązek. Psie odchody na chodnikach i trawnikach, to nie tylko niemiły zapach i ryzyko wdepnięcia w „niespodziankę”, ale realne zagrożenie dla bawiących się dzieci.


21.05.2019r.

PORZĄDKI TBS !!!


kolage
Zarząd TBS informuje, że prowadzone są prace porządkowe polegające na uporządkowaniu terenów zielnych, przycięte zostaną krzewy i drzewa, na bieżąco jest koszona trawa. Dla naszych najmłodszych mieszkańców został zmieniony piasek w piaskownicach.
21.05.2019r.

ZMIANY ZMIANY ZMIANY !!!


skrzynki gazeta
laweczka
Zarząd TBS informuje, że na terenie naszych zasobów trwają prace, które poprawią komfort mieszkania. Zostały wymienione skrzynki pocztowe, na wzystkich klatkach pojawiły się gazetniki, a przed oknami nowe ławki.

05.04.2019r.

ZMIANA CEN OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


Zarząd TBS Bielawa na podstawie Uchwały RADY MIEJSKIEJ BIELAWY Nr VII/76/2019 przyjętej na sesji w dniu 27 marca 2019r.(Dz.Urz.Woj. 2019.2187), informuje, że z dniem 01 maja 2019 roku zmianie ulega opłata za wywóz nieczystości, która po obniżce wynosić będzie 17,50 zł brutto od osoby za odpady segregowane, oraz 24,50 zł brutto od osoby za odpady niesegregowane.


05.04.2019r.

DERATYZACJA


Zarząd TBS Bielawa informuje, że przy ul. Parkowej, ul. Geota Roweckiego i ul. Jana III Sobieskiego, na prośbę mieszkańców przeprowadzana jest deratyzacja w boksach śmietnikowych. Prosimy o zachowanie ostrożności.


02.01.2019r.

Miejsce reklamowe.


Reklama Reklama
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż posiada miejsce na zewnętrzną reklamę jednostronną, wielkoformatową o wymiarach 3x5m2, przy jednej z głównych ulic w Bielawie, na ścianie budynku przy ul. Grota Roweckiego 14. Miejsce jest doskonale widoczne, a sama ulica cechuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła, bank oraz duże przedsiębiorstwo produkcyjne.

Cena miesięcznego najmu powierzchni to 450zł netto.
Możliwość negocjacji cen i warunków.
Przy najmie na dłuższy okres czasu atrakcyjne rabaty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu
74 645 04 39