Strona główna
Pliki do pobrania

siedzibabokbok2bok1

Nagłówek częste pytania

Czy mogę kupić mieszkanie w TBS?
Nie. W chwili obecnej mieszkania budowane przez TBS nie są na sprzedaż i mogą być jedynie wynajmowane.

Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie w TBS?
W momencie podpisywania umowy najmu nie można mieć tytułu prawnego do lokalu na terenie powiatu Dzierżoniowskiego,
Dochód miesięczny gospodarstwa domowego, nie może przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie dolnośląskim,

Czy trzeba być zameldowanym na terenie Bielawy? Nie, nie trzeba. O przydział mieszkania mogą również się starać osoby spoza powiatu dzierżoniowskiego.

Czy partycypant wnosi opłatę partycypacyjną w dniu podpisaniu umowy?
Nie. Partycypant wnosi opłatę zgodnie z treścią umowy partycypacyjnej nie szybciej jednak niż 14 dnia od jej podpisania (maksymalnie 30% kosztów budowy mieszkania)

Ile wynosi opłata partcypacyjna?
Maksymalna kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy w przypadku nowo oddawanych mieszkań lub procent wartości odtworzeniowej w przypadku mieszkań wcześniej już wynajmowanych. Wartość ta jest ustalana przez wojewodę dolnośląskiego i ulega ona zmianie w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Czy w wysokości czynszu wliczone są opłaty za media?
Opłaty eksploatacyjne (za dostawę ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, energię, wywóz śmieci i nieczystości itd.) nie są wliczone w wysokość czynszu i powinny być opłacane dodatkowo.

Jak długo można mieszkać w TBS?
Umowa najmu z TBS jest zawierana na czas nie określony.

Czy przy wpłacie partycypacji mogę wykorzystać książeczkę mieszkaniową?
Tak. Wpłata kaucji lub partycypacji w związku z wynajęciem mieszkania uprawnia do wypłaty odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych PKO BP.
Operacji tych dokonują placówki banku, w których zarejestrowane są książeczki mieszkaniowe, i w których należy złożyć stosowne wnioski (na bankowych formularzach).
Czy mogę się starać o mieszkanie z TBS-u jeśli posiadam mieszkanie własnościowe?
Osoby, które moją mieszkania własnościowe bądź też przydzielone mieszkanie socjalne na terenie Gminy Bielawa nie mogą się starać o przydział mieszkania z TBS-u. Zasada ta wynika z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa.