Strona główna
Pliki do pobrania

siedzibabokbok2bok1Amatorkska liga piłki nożnej

Nagłówek przedmiot działalności

I. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

II. Spółka może również:
1. Nabywać budynki mieszkalne.

2. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.

3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki.

4. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki.

5. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

    a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych, oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.

    b) budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli.

    c) budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budownictwem mieszkaniowym.

    d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki.

    e) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

III. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2, jest:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszenia budynków

2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

3) wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

5) wynajem nieruchomości na własny rachunek

6) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

7) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

8) roboty związane z fundamentowanie

9) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

10) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

11) wykonywanie instalacji gazowych

12) tynkowanie

13) zakładanie stolarki budowlanej

14) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

15) malowanie

16) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych