Strona główna
Pliki do pobrania
bip

Zrealizowane inwestycje
siedzibabokbok2

Nagłówek o firmie

Nazwa przedsiębiorstwa

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.

Adres, nr telefonu

Siedziba TBS - Bielawa Bielawa, 58-260,
ul. Wolności 57
tel. (074) 645-04-39
tel. 798 102 767


NIP 882-15-80-706

REGON
890567944

KRS
0000055128

Udziałowcy
Gmina Bielawa i Gmina Pieszyce.

Kapitał zakładowy - 9.633,600 zł.

Gmina Bielawa 15.906 udziałów po 600,00zł
Gmina Pieszyce 150 udziałów po 600,00zł

Zarząd spółki
Prezes Zarządu - Rafał Kwaśny

Rada nadzorcza Przewodniczący - Andrzej Świerszczewicz
Zastępca przewodniczącego - Alicja Rak
Członek rady - Tomasz Stefański

Strona BIP TBS Bielawa


Najważniejsze akty prawne wyznaczające ramy działania Spółki

Umowa spółki
Kodeks spółek handlowych
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2018 poz. 1020)
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1234)
Informacje o przetwarzaniu danych